Văn Phòng BZT
Khách Hàng: Văn Phòng BZT
Địa Chỉ: Svay Rieng, Cambodia
Hạng Mục: Khách Sạn - Resort