Phòng Khám VICTORIA
Khách Hàng: Phòng Khám VICTORIA
Địa Chỉ: 11-21 Hàm Nghi, Quận 1, HCM
Hạng Mục: Nhà Hàng Quán Ăn