Nhà hàng Sasco
Khách Hàng: Nhà hàng Sasco
Địa Chỉ:
Hạng Mục: