KMS Trường Sơn
Khách Hàng: KMS Trường Sơn
Địa Chỉ: Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hạng Mục: Thiết Kế Nội Thất