KINDY Điện Biên Phủ
Khách Hàng: KINDY Điện Biên Phủ
Địa Chỉ: Tầng Thượng, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Q. 1, HCM
Hạng Mục: Văn Phòng