HD-BANK
Khách Hàng: HD-BANK
Địa Chỉ: Tầng 8, Tòa nhà ACE 96 Cao Thắng, Q. 3, HCM
Hạng Mục: Quán Cafe